جادوی حضور شیرینت غیرقابل وصف است ... تویی که هر روز تکرار می شوی اما.. تکراری نمی شوی ***صلوات یادت نره ]

مدرسه علمیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها شهر بن